Byli Księża Proboszczowie i Wikariusze

Proboszczowie:

Ks. mjr Stanisław Potapczuk 1993-1996

Ks. kpt. Krzysztof Kaczmarek 1996-1998

Ks. por. Adam Prus 1998-1999

Ks. ppor. Władysław Kozicki 1999-2000

Ks. ppor. Stanisław Gulak 2000-2001

Ks. mjr Mirosław Kwiatkowski 2001-2004

Ks. ppłk Piotr Majka 2004-2012

Ks. ppłk Wiesław Okoń 2012-2014

Ks. płk Bogdan Radziszewski 2014-2019

Wikariusze:

Ks. por. Marcin Kwiatkowski 2007-2009

Ks. kpt. Tomasz Szefliński 2009-2012

Ks. ppor. Łukasz Kociołek 2012-2012

Ks. ppor. Marcin Janocha 2012-2013

Ks. ppor. Marek Bolanowski 2013-2016

Ks. ppor. Krzysztof Włosowicz 2016-2016

Ks. por. Piotr Urbański 2017-2017

Ks. ppor. Paweł Grzeszek 2017-2018

Ks. por. Sławomir Bylina 2018-2018

Ks. ppor. Mariusz Gawłowski 2018-2019

Ks. ppor. Łukasz Szumski 2018-2020