Sakrament Chrztu świętego

o

CHRZEST ŚWIĘTY jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, czyni nas Dziećmi Bożymi oraz włącza nas do wspólnoty Kościoła.

Dziecko chrzcimy w wierze rodziców.

Dziecko do Chrztu św. zgłasza jedno z Rodziców dziecka w kancelarii parafialnej na podstawie Aktu urodzenia dziecka.

RODZICAMI CHRZESTNYMI mogą być osoby:

wierzące i praktykujące,

które ukończyły 16 rok życia oraz przyjęły sakrament bierzmowania.

RODZICAMI CHRZESTNYMI NIE MOGĄ BYĆ OSOBY żyjące w związku niesakramentalnym.

Do Chrztu św. Rodzice zaopatrują się:

w świecę chrzcielną,

w białą szatkę dla dziecka.