Częściowy plan kolędy 14-19 stycznia 2019

14 stycznia 2019 (poniedziałek) od godz. 16.00:

Blok 11

Blok 151

15 stycznia 2019 (wtorek) od godz. 16.00:

Blok 12

Blok 152

16 stycznia 2019 (środa) od godz. 16.00:

Blok 154

17 stycznia 2019 (czwartek) od godz. 16.00:

Blok 155

18 stycznia 2019 (piątek) od godz. 16.00:

Blok 150

19 stycznia 2019 (sobota) od godz. 10.00

Odwiedziny indywidualne na zgłoszenie