Ramowy porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw z intencjami...

Msze święte w niedziele i święta

08:30

10:00 - suma

12:00

Msze święte w tygodniu

18:00

o