OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA 13.02.2022

1. Kończy się dzisiaj nawiedzenie obrazu Matki Bożej Łaskawej. Dziś po Mszach św. nastąpi zawierzenie parafii.