Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

W Niedzielę Chrztu Pańskiego dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. odnowiły przyrzeczenia chrztu.