Liturgia Męki Pańskiej

Droga do Zmartwychwstania, zawsze wiedzie przez życie i krzyż...