OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 24. 01. 2021

1. Dzisiaj w polskich kościołach będą zbierane datki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji.

2. Spotkanie formacyjno-organizacyjne dla dzieci przygotowujących się do 1 komunii św. w niedzielę 31 stycznia o godz. 10.00

3. Zapowiedzi:

Tomasz Lewandowski i Alicja Kwiatkowska zap. 2