Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela 05. 04. 2020

1. Biskup Polowy poleca Księżom Kapelanom, aby sprawowali misteria Triduum Sacrum bez udziału ludu Bożego. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane. W związku z tym nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z popełnieniem grzechu. Zachęca usilnie wiernych do uczestnictwa w Triduum Paschalnym za pośrednictwem telewizji, radia i internetu oraz do duchowego przyjmowania Komunii Świętej. Przedłużając, aż do odwołania, dyspensę z dnia 12 marca br. (L.dz. 245/CD/2020), tym samym zwolnił wiernych Ordynariatu Polowego z obowiązku udziału we Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

2. W Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. Msza Św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

3. W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły. Za adorację krzyża można uzyskać odpust zupełny.

4. W Wielką Sobotę Biskup zakazał organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego, zachęca wiernych do odmówienia w domu modlitwy przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst tego obrzędu znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie parafialnej. O godz. 18.00 Liturgia Wigilii Paschalnej.

5. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00 Rezurekcja. Pozostałe Msze o godz. 10.00 i 12.00.