Kolędnicy Misyjni

Błogosławieństwem kolędników misyjnych zakończyła się dzisiejsza Msza Św. dla dzieci. Popołudniu można było Ich spotkać na naszym osiedlu.