Ogłoszenia duszpasterskie XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 10.10.2021

1. W październiku, zachęcamy do uczestnictwa w nabożeńst-wach różańcowych. Różaniec codziennie po Mszy wieczornej, a w niedzielę o godz. 8.00.

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.00 zbiórka młodzieży przy-gotowującej się do sakramentu bierzmowania a po mszy św. o godz.12.00 zbiorka dzieci I-komunijnych.

3. Dzisiaj o godz. 17.00. Klub Kościuszkowca zaprasza na koncert z okazji święta brygady.

4. Jutro w poniedziałek o godz.19.00 uroczysty capstrzyk w Dolince Pamięci. Z tego względu w tym dniu różaniec będzie przed Mszą św. o godz. 17.30.

5. We wtorek o godz. 8.00 Msza św. w intencji żołnierzy bry-gady i pracowników resortu a o godz. 10.00 uroczystości na Hipodromie.

6. Odpust parafialny będzie miał miejsce 24 października, suma odpustowa o godz. 12.00. W czwartek zapraszam na spotkanie organizacyjne po nabożeństwie różańcowym na plebanię.