Zdjęcia z poświęcenia kościoła parafialnego

Poświęcenie kościoła parafialnego przez biskupa polowego Józefa Guzdka