Wskazania Biskupa Polowego dla Wiernych i Kapelanów Ordynariatu Polowego dotyczące spraw duszpasterskich w okresie epide

Wskazania Biskupa Polowego dla Wiernych i Kapelanów Ordynariatu Polowego dotyczące spraw duszpasterskich w okresie epidemii (Warszawa, 26 marca 2020 r.)

W naszej Ojczyźnie trwa obecnie walka z epidemią, która jest przyczyną kolejnych zachorowań i zgonów, mimo heroicznych wysiłków służb medycznych, żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz dużej dyscypliny całego społeczeństwa. Każdy z nas musi zachować wszystkie wskazania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w trosce o zdrowie własne i innych.

Biorąc pod uwagę ostatnie rozporządzenia władz państwowych, kieruję do wiernych i kapelanów Ordynariatu Polowego poniższe wskazania duszpasterskie:

1. Jeszcze raz usilnie proszę wszystkich wiernych Ordynariatu Polowego o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, której udzieliłem aż do odwołania. W tych nadzwyczajnych warunkach wzywam wiernych, aby w ramach świętowania niedzieli "poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną lub w rodzinie" (kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), w miarę możliwości łącząc się z celebracją Eucharystii poprzez środki audiowizualne.

2. Kościoły i kaplice garnizonowe powinny być w miarę możliwości otwarte w ciągu dnia dla indywidualnej modlitwy wiernych, z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.

3. Zezwalam na odprawianie w parafiach wojskowych i parafiach Straży Granicznej codziennej i niedzielnej Eucharystii bez udziału ludu, przynajmniej do czasu obowiązywania przepisów państwowych ograniczających obecność wiernych na uroczystościach religijnych do 5 osób. Jeśli proboszcz zdecyduje się na umożliwienie takiego udziału kilku wiernym według obiektywnego kryterium (np. pokrewieństwo z osobą, w intencji której sprawowana jest Eucharystia), musi bezwzględnie stosować się do wyżej wymienionych przepisów państwowych.

4. Przypominam wiernym, że obowiązek corocznej spowiedzi świętej mogą wypełnić po zakończeniu epidemii. W obecnej sytuacji należy wzbudzać akt żalu doskonałego, z miłości do Boga, choćby słowami znanej formuły: "Ach żałuję za me złości...". Akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie pragnienie wyznania grzechów ciężkich w spowiedzi, przywraca wiernemu stan łaski uświęcającej. Zachęcam do tego wyjątkowego, osobistego pojednania z Bogiem szczególnie osoby chore i zagrożone. Kapłanom polecam, aby dyspozycyjność wobec wiernych proszących o sakrament pokuty łączyli z roztropnością. W sprawowaniu tego sakramentu polecam stosować się do zasad wypracowanych na moje polecenie przez kurię biskupią Ordynariatu Polowego.

5. W tym nadzwyczajnym czasie zachęcam do Komunii duchowej, która zgodnie z nauką Kościoła polega na przyjęciu niebiańskiego Chleba w pragnieniu, żywą wiarą, odczuwając Jego owoc i pożytek. W ten sposób można przyjąć duchowo Komunię Świętą łącząc się ze sprawowaną Eucharystią za pośrednictwem mediów. Natomiast obowiązek sakramentalnego przyjęcia Komunii Świętej, zazwyczaj spełniany w okresie wielkanocnym, należy wypełnić po zakończeniu epidemii.

6. Chrzest dzieci należy przełożyć na czas po zakończeniu epidemii. W niebezpieczeństwie śmierci dziecka należy wezwać kapłana lub ochrzcić dziecko samemu, używając zwykłej wody oraz formuły sakramentalnej: "N., Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". O dokonanym chrzcie "z wody" należy poinformować proboszcza.

7. Decyzję o ewentualnym przełożeniu terminu Pierwszej Komunii Świętej dzieci należy podjąć roztropnie, po konsultacjach z rodzicami. Gdy przemawiają za tym racje duszpasterskie, można udzielać Pierwszej Komunii Świętej pojedynczym dzieciom z udziałem najbliższej rodziny, przestrzegając przepisów państwowych i sanitarnych.

8. Uroczystości pogrzebowe należy celebrować zachowując prawo państwowe i przepisy sanitarne. Należy ograniczyć się do trzeciej stacji "przy grobie", z zachowaniem zasady uczestnictwa tylko do pięciu osób, oprócz celebransa i obsługi pogrzebu. Mszę Świętą w intencji zmarłego można odprawić w dniu pogrzebu, jednak bez wprowadzania trumny lub urny z prochami do kościoła lub kaplicy, z zachowaniem powyższych obostrzeń dotyczących liczby uczestników. Dobrym rozwiązaniem duszpasterskim będzie zaproszenie wspólnoty parafialnej na Mszę Świętą po ustaniu epidemii.

9. Msze Święte sprawowane w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, pod przewodnictwem Biskupa Polowego, będą transmitowane online 29 marca (5 Niedziela Wielkiego Postu) i 5 kwietnia (Niedziela Palmowa) - o godz. 12.00, natomiast Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz Wigilia Paschalna - o godz. 18.00. Transmisje będą dostępne na stronie internetowej Ordynariatu Polowego i Katedry Polowej.

Wszystkim Kapelanom i Wiernym Ordynariatu Polowego udzielam pasterskiego błogosławieństwa wzywając wstawiennictwa Matki Bożej, Hetmanki Żołnierza Polskiego.

+ Józef Guzdek

Biskup Polowy Wojska Polskiego

ks. dr Dariusz Konieczny

wicekanclerz

l.dz. PE/224/2020