Ksiądz Wikary

1 października 2018

Ks. ppor. Łukasz Szumski