SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

o

Do kancelarii parafialnej należy zgłosić się na 3 miesiące przed planowanym ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego.

W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

metrykę Chrztu św. (nie starszą niż 6 miesięcy),

dowód osobisty,

dokumenty z USC (w przypadku małżeństwa konkordatowego),

świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,

zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego