Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową odbył się w naszej parafii konkurs na najwyższą i najpiękniejszą palmę. Pomimo, że wszystkie palmy były piękne to w kategorii największa palma wygrały Siostry Szczudrawe, natomiast w kategorii najpiękniejszej wygrał mały Franek. Gratulujemy!