Caritas Ordynariatu Polowego

Drodzy Parafianie!

Rozpoczyna się kolejny sezon rocznych rozliczeń podatku PIT. Caritas Wojskowa jako organizacja pożytku publicznego ma możliwość zbierania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Aby przekazać 1 % swojego podatku na konto Caritas Wojskowej wystarczy w odpowiedniej rubryce składanej deklaracji podatkowej wprowadzić numer KRS: 0000353139.

W latach 2017-2018 dzięki środkom pozyskanym z 1 % podatku Caritas Wojskowa udzieliła wsparcia osobom potrzebującym na kwotę przekraczającą 115 tysięcy złotych.

Zachęcamy, aby również w nadchodzącym okresie rozliczeniowym przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Wojskowej.

Dodatkowo można wesprzeć Caritas Wojskowy, dokonując zakupów w internetowym sklepie: www.caritas.ordynariat.pl

Za każdą okazaną pomoc serdeczne Bóg zapłać!