Zdjęcia z poświęcenia kościoła parafialnego

3 grudnia 2018

Poświęcenie kościoła parafialnego przez biskupa polowego Józefa Guzdka