Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

13 stycznia 2019

W Niedzielę Chrztu Pańskiego dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. odnowiły przyrzeczenia chrztu.